wersja mobilna | wersja standardowa


AKCEPTUJĘ REGULAMIN

NIE AKCEPTUJĘ REGULAMINU

REGULAMIN WIRTUALNY DORADCA,

czyli proces doradzania przy zakupie samochodów za pomocą środków porozumiewania się na odległość

 1. AS Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 225552, posiadającą nr NIP: 526-282-6040, REGON 015851479, której kapitał zakładowy wynosi 50.000 złotych), umożliwia elektroniczny proces doradzania przy zakupie samochodów, przy pomocy sieci elektronicznej: Internet – pod adresem www.asmotors.pl .
 2. Regulamin określa zasady doradzania przy zakupie samochodów, w którym pomaga Wirtualnego doradcy.

DORADZANIE:

 1. Salon samochodowy AS MOTORS przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia: proces doradzania, w którym Wirtualny doradca pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia oferty salonu samochodowego,
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień doradzania może być podstawą do podpisania umowy kupna sprzedaży tylko w sytuacji kiedy klient zjawi się osobiście w siedzibie firmy AsMotors. Następuje to przez wydrukowanie i przekazanej Klientowi oferty handlowej wraz ze specyfikacją nabywanego pojazdu (produktu) wraz z planowanym terminem odbioru samochodu.

Klient wykonuje u Wirtualnego doradcy 3 kroki: 1 – wybranie pojazdu, krok 2 – umówienie szczegółowych warunków oferty handlowej, krok 3 – ustalenie daty odbioru.

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Wirtualnego doradcę następuję w chwili podpisania umowy zamówienia w salonie firmy AS Motors.
 2. Ceny produktów u Wirtualnego doradcy podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki w tym VAT.

DOSTAWA/ODBIÓR:

 1. Termin realizacji zamówienia u Wirtualnego doradcy oraz czas odbioru jest potwierdzony podczas kontaktu Wirtualnego doradcy
  z Klientem w siedzibie firmy.

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 1. Pojazdy oferowane przez Wirtualnego doradcę są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określa producent produktów. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Pozostałe uprawnienia dotyczące jakości samochodów wynikają z odpowiednich przepisów prawa.

Pozostałe:

 1. Zdjęcia, filmy, dokumenty elektroniczne przedstawiane przez Wirtualnego doradcę są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia, filmy i opisy umieszczane przy poszczególnych produktach są prezentacją materiałów dostarczonych przez producenta produktów.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji  są przetwarzane przez AS Motors, wyłącznie w celu realizacji procesu doradzania, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej po przez kliknięcie na przycisk zgadzam się, mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania  danych osobowych oraz żądania ich usunięcia, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Wirtualnego doradcy.

AKCEPTUJĘ REGULAMIN

NIE AKCEPTUJĘ REGULAMINU

 
     

Plan połączenia AS Motors Classic Sp. z o.o. i AS Motors Sp. z o.o.